Detekcja gazów toksycznych i wybuchowych

Oferujemy Państwu produkty brytyjskiej firmy GDS Technologies. http://www.gds-technologies.co.uk/

Oferta obejmuje między innymi:

 • detektory CO
 • detektory LPG
 • detektory CO2
 • detektory chloru
 • detektory amoniaku
 • detektory tlenku azotu
 • detektory tlenu
 • detektory ozonu
 • detektory wodoru
 • detektory metanu
 • detektory propanu
 • detektory butanu
 • detektory acetylenu

AFFS - DEFENDER  to system przeznaczony do wykrywania wycieków gazu, który oparty jest o jednostkę detekcyjno-sterującą.

W ofercie znajdują się standardowe czujniki gazu przeznaczone dla obiektów handlowych i przemysłowych, takich jak: laboratoria, warsztaty, kotłownie, itd., umożliwiające monitorowanie emisji toksycznych, łatwopalnych gazów, tlenu lub gazów chłodniczych.


AFFS-COMBI: ADRESOWALNY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

został zaprojektowany, aby działać w pełnym zakresie środowisk tj. począwszy od środowiskach komercyjnych aż do ciężkich przemysłowych, które mogą wymagać działania czujnika w niebezpieczne strefie. Typowe miejsca zastosowania: budynki użyteczności publicznej, parkingi, tunele, browary, pomieszczenia kotłowni, oczyszczalni wody, H & V sterowanie, produkcja, instalacje procesowe, biomasa, ogrodnictwo, hotele, biura itd.

Urządzenia i peryferia posiadają certyfikat: ATEX


AFFS-GASVAC: SYSTEM ZASYSAJĄCY GAZÓW TOKSYCZNYCH, WYBUCHOWYCH, CHŁODNICZYCH I TLEWNYCH.

GasVac to unikalne rozwiązanie detekcji gazów w miejscach gdzie konwencjonalne detektory nie mogą być zainstalowane lub ich lokalizacja uniemożliwia ich okresową kontrolę. GasVac pobiera próbki gazu poprzez punktowe lub liniowe peryferia (monitorowanie powierzchniowe), które są transportowane do centrali detekcyjnej, w której odbywa się ich analiza w sposób ciągły.


AFFS-GDS101. Stała, jednopunktowa jednostka alarmowa spełniająca wymagania ekonomicznego i niezawodnego monitorowania poziomu gazów w szerokim zakresie stosowania w komercyjnych jak i przemysłowych obiektach, które wymagają detekcji zagrożonych obszarów.

AFFS-GDS101 może być jednostką samodzielną lub adresowalnym czujnikiem będącym częścią adresowalnej sieci GDS Combi CANbus spełniającej wymagania najbardziej zaawansowanych systemów.
Typowe zastosowania to: budynki publiczne, kotłownie, baseny, stacje uzdatniania wody, systemy grzewcze i wentylacyjne, fabryki produkcyjne i przetwórcze.
Jednostka może pracować jako autonomiczne urządzenie i może być  monitorowana przez dowolne urządzenie zewnętrzne np. BMS, central sygnalizacji pożaru itd.