DEFENDER - system detekcji gazów w garażach i nie tylko. NOWOŚĆ.

AFFS-DEFENDER (NOWOŚĆ na rynku)

Czujniki systemu Defender współpracują z centralką poprzez 3-żyłową sieć. Centralka ma zaawansowaną budowę i wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, tworząc system o wysokiej niezawodności i oferując znaczące oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych czujników gazowych.

W ofercie znajdują się standardowe czujniki gazu przeznaczone dla obiektów handlowych i przemysłowych, takich jak: laboratoria, warsztaty, kotłownie, itd., umożliwiające monitorowanie emisji toksycznych, łatwopalnych gazów, tlenu lub gazów chłodniczych. Każdy czujnik gazu nieprzerwanie monitoruje skład atmosfery wykrywając wszelkie niebezpieczne stężenia. W razie wykrycia odpowiedniego poziomu gazu, czujnik pokazuje go przez wskazanie odpowiedniego ALARMU: A1, A2 lub A3 przez kontrolkę LED i emisję sygnału akustycznego. Informacje otrzymywane przez centralkę z czujnika są następnie wyświetlane, z podaniem strefy, typu gazu i statusu alarmu. Przekroczenie poziomu alarmowego może też aktywować przekaźniki wybierane przez użytkownika.

Czujniki mogą być też wykorzystywane, jako samodzielne urządzenia pod warunkiem doprowadzenia do nich pojedynczego zasilania 24VDC (przez gniazdo).


Centralka

Zasilanie

115/230VAC i/lub 24VDC ± 15%

Częstotliwość

50/60 Hz

Pobór prądu

3 Waty

Listwa przyłączeniowa czujników

1 do 16 standardowo -

 

1 do 64 (4 strefy po 16 czujników) po zastosowaniu dodatkowego zasilacza

Kontrolki

Alarm

Czerwony LED / sygnał akustyczny

 

 

Wyświetlanie tekstu A1, A2, A3

 

Usterka

Pomarańczowy LED / sygnał akustyczny

 

 

Wyświetlanie tekstu Flt (od ang. Fault - usterka)

 

Wyświetlacz

Jak wyżej + 4 wiersze tekstu użytkownika

Kabel czujników

3-żyłowy 1 mm2

 

Długość kabla - maks. 200m, x 4

Temperatura otoczenia:

Praca od -5 do +50°C

 

Przechowywanie: od +5 do +55°C

Ochrona

IP65

Waga

920 g

Wymiary

dł. 200mm x wys. 150mm x głęb. 80mm