Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG)

SYSTEMY GASZENIA GAZOWYMI ŚRODKAMI GAŚNICZYMI: FM200®, NOVEC 1230TM, INERGERN (IG-541), IG-01, IG-100, ARGONIT (IG-55)

Posiadamy Certyfikat dla Przedsiębiorstw nr FGAZ-P/27/0004/16 uprawniający do obrotu i serisowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy).

Stałe Urządzenia Gaśnicze: NOVEC 1230™, FM200®
Gaszenie gazowymi środkami gaśniczymi NOVEC 1230 i FM200 jest oparte o typoszereg 7 wielkości  zbiorników, począwszy od 8 litrowych a kończąc na 180 litrowych. Dostarczane zbiorniki posiadają europejskie dopuszczenia TPED dla zbiorników transportowych. Każdy zbiornik posiada ciągły manometryczny i elektryczny monitoring ciśnienia w zbiorniku. Ewentualne ubytki gazu są wizualizowane na manometrze i w centrali sterowania gaszeniem.

Środki gaśnicze takie jak FM200® (produkcji DuPont) i NOVEC 1230™ (produkcji 3M) należą do grupy zamienników halonu, które charakteryzują się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0).

Środek gaśniczy NOVEC 1230™ posiada potencjał efektu cieplarnianego, który wynosi jeden (GWP=1) i nie jest objęty Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) nr 517/2014 z 16.04.2014.

Instalacje gaśnicze oparte o środki gaśnicze FM-200® i NOVEC 1230™ przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzenia pod napięciem.

Gaszenie gazem FM200 lub NOVEC 1230 nie odbywa się poprzez obniżenie zawartości tleny ale poprzez fizyczny kontakt środka gaśniczego z ogniem.

Oferujemy systemy jednostrefowe (25 barów) i wielostrefowe (42 bary)

Systemy te wymagają szczelnych pomieszczeń dla uzyskania skutecznego gaszenia.

Zastoswanie instalacji gaszenia:

 • serwerowni, UPS-ów,
 • pomieszczeń archiwów,
 • bibliotek,
 • rozdzielni,
 • sterowni itd.


SUG: Gazy obojętne (ARGONIT, INERGEN)

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) oferowane przez firmę AFFS Sp. z o.o. są w dwóch odminach.tj. systemy oparte o kruzę centralną oraz systemy iFLOW o regulowanym stałym wypływie. Systemy iFLOW wymagają o około 60% mniejsze powierzchnie odciążające niż systemy oparte o kryzę centralną.

Oba systemy są zbudowane są w oparciu o zbiorniki o pojemności 80 i 140 litrów. Ciśnienie pracy 200 i 300 bar. Dostarczane zbiorniki posiadają europejskie dopuszczenia TPED dla zbiorników transportowych. Każdy zbiornik posiada wizualny i elektryczny monitoring ciśnienia. Ewentualne ubytki gazu są wizualizowane na manometrze a poprzez czujnik ciśnienia są przekazywane do centrali sterowania gaszeniem.

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne, charakteryzują się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego wynosi zero (GWP=0).

Przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzenia pod napięciem. Gaszenie gazem jest opart o mechanizam wyparcia tlenu z pomieszczenia w zamkniętych kubaturach.

Oferujemy systemy jednostrefowe  i wielostrefowe (IG-541 Inergen, IG-55, IG-01 - ARGON , IG-100 - AZOT).

 

Typowe zastoswania instalacji gaszenia gazem:

 • serwerownie, UPS-y
 • rozdzielnie elektryczne,
 • archiwa,
 • magazyny zbiorów,
 • sterownie itd.


Stałe Urządzenia Gaśnicze: CO2.
Systemy oparte o dwutlenek węgla należą do najstarszej grupy gazowych środków gaśniczych. Wyparte z zastosowań komercyjnych z uwagi na właściwości duszące środka gaśniczego, wciąż pozostają niezastąpione w segmencie zastosowań przemysłowych. Systemy oparty na CO2 mogą być stosowane do gaszenia przez wypełnienie ogólne oraz do gaszenia miejscowego.

Zastosowania instalacji gaszenia dwutlenkiem węgla:

 • kabiny lakiernicze
 • mieszalnie farb i lakierów
 • silosy biomasy
 • zbiorniki z pyłem węglowym itd.